Giỏ hàng

Teka

Bếp chiên Teka EFX3 0.1 FRYER
-15%
12,239,000₫ 14,399,000₫
Bếp điện Teka EFX 30.11 G AI AL DR
-15%
5,880,000₫ 6,919,000₫
Bếp điện Teka TR 831 HZ
-15%
17,380,000₫ 20,449,000₫
Bếp điện từ Teka IZ 7200 HL
-15%
19,250,000₫ 22,649,000₫
Bếp gas Âm Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL 2TR CI
-15%
Bếp gas Âm Teka CGW Lux 86 2G AI AL 2TR CI
-15%
13,922,000₫ 16,379,000₫
Bếp gas Âm Teka CGW Lux 86 TC 2G AI AL 2TR CI
-15%
Bếp gas Âm Teka EW 60 4G AI AL CI
-15%
11,584,000₫ 13,629,000₫
Bếp gas Âm Teka EX 6 0.1 3G AI AL DR CI
-15%
8,966,000₫ 10,549,000₫
Bếp gas Âm Teka GK Lux 73 2G AI AL
-15%
5,694,000₫ 6,699,000₫
Bếp gas Âm Teka GK LUX 752 G AI AL
-15%
9,303,000₫ 10,945,000₫
Bếp gas Âm Teka GK Lux 86 3G AI AL
-15%
6,722,000₫ 7,909,000₫
Bếp gas Âm Teka VR 90 4G AI AL TR
-15%
16,360,000₫ 19,250,000₫
Bếp hồng ngoại Teka TB 6415
-15%
9,817,000₫ 11,550,000₫
Bếp hồng ngoại Teka TR 3220
-15%
9,714,000₫ 11,429,000₫
Bếp hồng ngoại Teka TR 6320
-15%
12,239,000₫ 14,399,000₫
Bếp hồng ngoại Teka TR 6420
-15%
12,996,000₫ 15,290,000₫
Bếp nướng Teka EFX 30.1 BBQ - GRILL
-15%
8,405,000₫ 9,889,000₫
Bếp Teka IG 620 1G AI AL DR CI
-15%
19,719,000₫ 23,199,000₫